Materiály pro zastupitelstvo


Vážené členky a vážení členové zastupitelstva,

vítáme Vás na webové stránce určené pro vaši práci v Zastupitelstvu městské části Praha 4.

Na této webové stránce naleznete termíny, programy a výsledky hlasování ze zastupitelstva, materiály pro zasedání, které si můžete  stáhnout do svého PC, zápisy ze zasedání zastupitelstva, jednací a volební řády, složení komisí rady a výborů zastupitelstva, usnesení rady a zastupitelstva.


Pro přihlášení do systému použijte své přihlašovací údaje.


Přihlášení

*
*V případě potíží s přihlášením či se stahováním podkladů se obraťte na Ing. Víta Drbala z OKAS, který má na starosti obsah této sekce.

Ing. Vít Drbal - referent
telefon:
261 192 492
mobil:
725 687 922
email: vit.drbal@praha4.cz